Betrokkenheid van ouders is op De Verrekijker belangrijk en vanzelfsprekend. Ouders houden wij op de hoogte van wat wij doen en waar we voor staan. Ouders worden gevraagd om ons te helpen bij activiteiten en zijn welkom bij de vieringen en inloopmomenten op school.

De vorderingen van de kinderen wordt regelmatig met u gedeeld, maar wij delen ook met u de ontwikkelingen van de school. En omdat uw mening er voor ons toe doet, vragen wij regelmatig of u met ons mee wilt denken en of u tevreden bent.

 

In de stukken die u kunt openen onder dit tabblad, vindt u voor ouders de meest relevante informatie.