"De Verrekijker heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor een periode geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs".

(datum: oktober 2011)

Wat doet de Inspectie van het Onderwijs
De inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs van bijna alle onderwijsinstellingen in Nederland. Dit doen ze onder andere door de scholen te bezoeken.

Inzicht in de kwaliteit van het onderwijs
Onderwijs van hoge kwaliteit is van onschatbare waarde als investering in mensen en daarmee in de samenleving. Daarom is er behoefte aan een goed werkend onderwijsstelsel. Het vertrouwen in het functioneren van dat stelsel groeit als iedereen helder zicht heeft op de kwaliteit van het onderwijs. De vraag van ouders, leerlingen en studenten naar informatie over die kwaliteit en inzicht in de keuzes en resultaten van individuele scholen is sterk toegenomen.

Meer autonomie van de scholen
De groeiende behoefte aan inzicht in kwaliteit valt samen met een trend die al een aantal jaren in het onderwijs zichtbaar is: minder overheidsregels, meer ruimte voor eigen beleid en verantwoordelijkheid van scholen. Deze twee ontwikkelingen hebben geleid tot een nieuwe wet die op 1 september 2002 van kracht is geworden: de Wet op het onderwijstoezicht (WOT).

De Wet op het onderwijstoezicht (WOT)
In de WOT staat dat een school zelf verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het door haar gegeven onderwijs, dus ook voor de manier waarop de kwaliteit wordt gemeten en geëvalueerd. De inspectie sluit daar in haar toezicht zoveel mogelijk bij aan.

De schoolrapporten van de Verrekijker staan op de site van de Inspectie voor Onderwijs; www.onderwijsinspectie.nl