We krijgen regelmatig vragen over de vakanties van het volgend schooljaar. Veel ouders weten inmiddels dat op de website van de overheid de schoolvakanties staan vermeld voor de drie regio's Noord, Midden en Zuid. Maar over de meivakantie is vaak onduidelijkheid. De overheid geeft aan dat u daarvoor bij de school van uw kind moet zijn.

Twee weken meivakantie in het schooljaar 2017/2018
De overheid geeft één verplichte week, maar een school mag ervoor kiezen die met een extra week uit te breiden. Het vorig schooljaar had De Verrekijker maar één week meivakantie, de verplichte week. Voor het komende schooljaar volgen we het voortgezet onderwijs, waar twee weken meivakantie geldt. Dat betekent dat onze kinderen van vrijdag 20 april t/m vrijdag 4 mei vakantie hebben.

Schooldag duurt tot 14.15 uur
Om dit te kunnen doen, moeten we wel voldoende onderwijstijd tot onze beschikking hebben. Dat houdt in dat we, na overleg met de MR van beide locaties, het gehele volgende schooljaar niet tot 14.00u doorgaan, maar onze lesdag verlengen met een kwartier tot 14.15u. Op de woensdag blijft het echter 12.30u.

Daarmee voldoen we aan de wettelijke eis dat we voldoende onderwijstijd voor de kinderen garanderen, dat we twee weken meivakantie kunnen inzetten en dat we ook nog voldoende studiedagen hebben om aan onze professionalisering te kunnen werken.