Onze school is gezond!

 

gezonde school
 
Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.
Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat ‘Bewegen en sport’ Hiervoor zetten we de volgende activiteiten onder andere in:

 • Twee keer in de week een gymles.
 • Het bevorderen van bewegend leren:
  Het integreren van fysieke activiteiten, bijvoorbeeld springen terwijl je bezig bent met de keersommen, heeft een positieve invloed op het leren van kinderen. Onderzoek naar het effect van fysiek actieve reken- en taallessen laat zien dat kinderen direct na deze lessen meer gericht zijn op hun taak en dat hun reken- en spellingsvaardigheden verbeteren.
 • De Koningsspelen:
  Een grote sportdag voor alle kinderen van onze school.
 • Spelen:
  Spel is een kernactiviteit binnen ons Jenaplan onderwijs. Spelen is leren! Spel is enorm veelzijdig. Er wordt niet alleen in de onderbouw gespeeld maar ook in de bovenbouw.
 • Ritmisch weekplan:
  In traditionele scholen werken ze met vastgelegde roosters. Bij ons op school werken we met een ritmisch weekplan. Dit is maatgevend, vaak duren alle activiteiten ongeveer even lang. In ons ritmisch weekplan is afwisseling in tijd en  activiteit. Ritmiek in een weekplan heeft te maken met inspanning en ontspanning, rust en beweging. Na een periode van geconcentreerd werken moet er even beweging zijn bijvoorbeeld door een ‘Energizer’. Een Energizer is een korte oefening, die je doet samen met een groep. Het wordt ingezet als onderbreking van het programma. Een goede Energizer schudt wakker, soms letterlijk en zeker figuurlijk. Door een kort moment totaal iets anders te doen, te bewegen of met elkaar te lachen ontstaat nieuwe energie.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

De school is weer begonnen!

De eerste 2 weken zitten er bijna op. Toch was het stiekem wel heel erg fijn dat het weer tijd was om naar school te gaan. Wat fijn om te zien dat iedereen gezond en wel weer in de klas zat.

 

scholen zijn weer begonnen

De afgelopen periode is door de partners van de Brede School aan de Pasteurstraat het project Kinderen Anders Naar School, ofwel “KANS” uitgevoerd. In samenwerking met de politie, Opbouwwerk van Mee & De Wering en de gemeente Den Helder is gekeken naar de bevordering van de verkeersveiligheid rondom de brede school. De gemeente is blij met het initiatief en beloonde de basisscholen De Verrekijker en De Windwijzer met een cheque ter waarde van duizend euro. Dit bedrag mogen zij vrij besteden voor een veiliger schoolomgeving en om de ouders te stimuleren hun kinderen niet met de auto naar school te brengen.
foto krant project Kans

De koningsspelen van de Verrekijkerop vrijdag 22 april 2018 waren een daverend succes! Prachtig weer, blije kinderen en een fantastische organisatie van alle activiteiten door de leelingen van het ROC maakten het een geweldig feest. Het artikel in de Helderse Courant geeft dit mooi weer:

Artikel Koningsspelen 2018 in de Helderse Courant (PDF formaat)

Aan het einde van het jaar 2017 kwam Geert Bors, hoofdredacteur van het blad Mensenkinderen, een bezoek brengen aan De Verrekijker. Tijdens de Jenaplanconferentie in november hoorde hij Trudy iets vertellen over ons kindportfolio waardoor hij erg nieuwsgierig werd naar onze school. Zijn bezoek heeft geleid tot een mooi artikel in het blad Mensenkinderen waar wij erg trots op zijn. Dit artikel willen wij heel graag met jullie delen:

- Schoolreportage jenaplanschool De Verrekijker Den Helder (PDF-formaat)