πŸ’žπŸ₯‡πŸ‘©πŸΌβ€πŸ«πŸ’žπŸ₯‡πŸ‘©πŸΌβ€πŸ«πŸ’žπŸ₯‡πŸ‘©πŸΌβ€πŸ«πŸ’žπŸ₯‡πŸ‘©πŸΌβ€πŸ«πŸ’žπŸ₯‡πŸ‘©πŸΌβ€πŸ«πŸ’ž

Even een bericht namens ons team om te laten weten dat wij super trots zijn op onze LIO'er Britt Doodeman.

Een gezellige, vrolijke, serieuze, betrokken en leergierige collega! (in opleiding).

Vandaag sloot Britt het stagebezoek af met een 9,2!

britt jeej

Dit is een gezicht dat glimt van TROTS!

De groepen 4 t/m 8 maakten dit jaar lampionnen onder begeleiding van 2 kunstenaressen! (Zie ook het artikel in het Noord- Hollands Dagblad)

Hun lampion wordt ook gebruikt voor een prachtige, kunstzinnige boom. Hoe bijzonder is dat?! U heeft hier als ouder/ verzorger een brief over gekregen.

De groepen 1 t/m 3 maakten in de klas een mooie lampion.

Vandaag hebben we met elkaar en voor elkaar gezongen, alle lampionnen bekeken en kregen alle kinderen iets lekkers van de OW.

❀ Thema 'Kunst' tot leven.

 

vera

Beste ouders/verzorgers,

Vanmiddag is er overleg geweest tussen onder andere het ministerie van VWS, de Federatie Medisch Specialisten, het RIVM en de PO Raad. De uitkomst van dit overleg is dat vanaf morgen, maandag 16 maart tot en met 6 april, alle scholen in Nederland de deuren sluiten.

Wij volgen de aanwijzing van de overheid en nemen als schoolbestuur onze verantwoordelijkheid om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. Dat betekent het volgende voor u en uw kind(eren):

  • Alle Kopwerk-Schooltij scholen blijven vanaf maandag 16 maart gesloten.

Lees hier de volledige brief als pdf.

78102206 2701726876586443 5527954777779994624 o

Leerlingenraad: Terug van weggeweest!

Onze eerste leerlingenraad vergadering heeft plaats gevonden!

Het doel van de leerlingenraad op De Verrekijker is de kinderen te betrekken bij beslissingen om en rond de school. Verder proberen we de kinderen op deze wijze vertrouwd te maken met het democratisch proces in onze samenleving (om te beginnen bij de school) en kinderen inspraak te geven en hen leren gefundeerde meningen te verwoorden. De leerlingenraad is een mooie vorm om vaardigheden te oefenen als discussiΓ«ren en debatteren en dit op een respectvolle manier. Wellicht ontdekken wij op deze wijze 'politici in de dop'?

In de leerlingenraad zitten kinderen uit de groepen 4 t/m 8. Uit iedere jaargroep zit 1 kind. Deze kinderen zijn democratisch gekozen d.m.v. een verkiezingscampagne in de groepen.

Mag ik aan u voorstellen: De leerlingenraad van De Verrekijker schooljaar 2019-2020.
Hilde, Destin, Kjellt, Roxen, Dana, Romy en Vera!

Sinterklaas en de pieten zijn weer in het land!

Maandag kregen alle groepen visite van de postbode, hij bracht een brief van Pieterbaas. Sinterklaas is ziek en nu heeft Piet de hulp ingeroepen van alle kinderen.
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Sinterklaas op tijd beter is?
Woensdag 20 november zetten de kinderen hun (gym)schoen op school en stoppen we al onze ideeΓ«n in onze schoen! Hopelijk helpen we piet hiermee en is Sinterklaas op tijd weer beter!

sinterklaas