Aan het eind van elk jaar geven wij in een verslag weer aan welke punten we hebben gewerkt en waar we aan willen/moeten werken. Hiermee verantwoorden wij ons onderwijs aan u als ouder, ons bestuur en de Inspectie van Onderwijs. Als u op onderstaande link klikt, dan opent u het jaarplan van 2019-2020:

 

Als u op onderstaande link klikt, dan opent u het jaarverslag van 2019-2020: