Wereldwijze kinderen zien meer!

Onze Jenaplanschool kijkt goed naar elk individueel kind, talenten en leerprestaties.
De Verrekijker staat voor wereldwijze kinderen die zelfbewust, sociaal en ondernemend de toekomst in stappen.

 
De visie van de Verrekijker

De huidige maatschappij verlangt in de 21ste eeuw veel van je. Meer dan alleen schoolse kennis en vaardigheden. Wat denkt u van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid? Een eigen mening, ondernemingszin en sociale vaardigheden? Wij willen onze leerlingen, naast de schoolse basiskennis, deze eigenschappen meegeven. Als een kind slechts reken- en taalvaardigheden leert dan wordt dit kind tekort gedaan. De Verrekijker staat voor wereldwijze kinderen die zelfbewust, sociaal en ondernemend de toekomst instappen.

De Verrekijker is een school met christelijke- en Jenaplanwaarden. 
Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op geheel eigen wijze. Wij stimuleren dat elk kind zich zo breed mogelijk ontwikkelt, maar ook de kans krijgt zijn of haar eigen, unieke talenten te ontdekken en ontplooien.
De kinderen leren zorg en respect te hebben voor zichzelf en alles en iedereen om zich heen. Met de hulp van de groepsleider leren ze verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces.

Aan iedereen willen we laten zien wat we doen en waar we trots op zijn. Ouders en andere samenwerkingspartners praten en/of denken mee over ons schoolbeleid en zorgen voor een positieve bijdrage aan de dagelijkse praktijk.

Meer zien? Kijk dan dit filmpje. Klik hier