Goed gedrag kun je leren  pbslogo

Schoolwide PBS (SWPBS) is een preventieve aanpak van gedrag voor het onderwijs. Het heeft als doel om een veilig schoolklimaat te creëren. SWPBS richt zich op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag.

Op de Verrekijker doen we dat met een methodiek die we met het School Wide Positieve Behaviour Support hebben geleerd. Het hele team is hierin geschoold, omdat we het belangrijk vinden dat ook gedrag aangeleerd wordt. Net als rekenen en taal.

Belonen van goed gedrag staat hierin centraal.

Samen hebben we nagedacht over welk gedrag we dan verwachten en willen zien, in alle ruimtes van de school en in alle klassen en bij elke leerkracht.

Een gezamenlijke aanpak zodat alle kinderen weten welk gedrag er van hen verwacht wordt.

 

Wilt u weten hoe dat er bij onze school uitziet, klik dan hier