De afgelopen periode is door de partners van de Brede School aan de Pasteurstraat het project Kinderen Anders Naar School, ofwel “KANS” uitgevoerd. In samenwerking met de politie, Opbouwwerk van Mee & De Wering en de gemeente Den Helder is gekeken naar de bevordering van de verkeersveiligheid rondom de brede school. De gemeente is blij met het initiatief en beloonde de basisscholen De Verrekijker en De Windwijzer met een cheque ter waarde van duizend euro. Dit bedrag mogen zij vrij besteden voor een veiliger schoolomgeving en om de ouders te stimuleren hun kinderen niet met de auto naar school te brengen.
foto krant project Kans