Vandaag zijn we gestart met een nieuw thema: Amerika, Australië, Antarctica en de Oceanen. 

We noemen dit AAAO.

Het schooljaar is van start gegaan. Onze Thyrza en Bas van de Windwijzer hebben het schooljaar officeel geopend door het luiden van de bel. We gaan er een fantastisch schooljaar van maken!

 

kleding5

 

Op 12 november zijn wij gestart met het thema kleding. De kinderen kregen de opdracht mee om elke dag van de week een andere kledingstijl te dragen.

De maandag zijn wij gestart in onze mooiste kleding. Maandag wat was je mooi!

mooie maandag

Denim Dinsdag wat was je stoer!

thema kleding 4

Woensdag wat was je wild!

Wilde woensdag

Donderdag wat was je donker!

Donkere donderdag

 

 

Op 8 november hielden wij voor het eerst een lichtjesavond op De Verrekijker. Dit idee kwam van Jurre uit groep 7/8. De stamgroepleiders hadden alle lampionnen in de school mooi neergezet of opgehangen. Ook was de school en het plein mooi verlicht met lichtjes en kaarsjes. In de school was een route uitgezet zodat je alle gemaakte lampionnen kon bekijken. Aan het einde van de route stonden Jamila en Maria de kinderen op te wachten met iets lekkers. Wat was het een mooie en gezellige avond!

Sint maartenSint maartenSint maarten

Onze school is gezond!

 

gezonde school
 
Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.
Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat ‘Bewegen en sport’ Hiervoor zetten we de volgende activiteiten onder andere in:

 • Twee keer in de week een gymles.
 • Het bevorderen van bewegend leren:
  Het integreren van fysieke activiteiten, bijvoorbeeld springen terwijl je bezig bent met de keersommen, heeft een positieve invloed op het leren van kinderen. Onderzoek naar het effect van fysiek actieve reken- en taallessen laat zien dat kinderen direct na deze lessen meer gericht zijn op hun taak en dat hun reken- en spellingsvaardigheden verbeteren.
 • De Koningsspelen:
  Een grote sportdag voor alle kinderen van onze school.
 • Spelen:
  Spel is een kernactiviteit binnen ons Jenaplan onderwijs. Spelen is leren! Spel is enorm veelzijdig. Er wordt niet alleen in de onderbouw gespeeld maar ook in de bovenbouw.
 • Ritmisch weekplan:
  In traditionele scholen werken ze met vastgelegde roosters. Bij ons op school werken we met een ritmisch weekplan. Dit is maatgevend, vaak duren alle activiteiten ongeveer even lang. In ons ritmisch weekplan is afwisseling in tijd en  activiteit. Ritmiek in een weekplan heeft te maken met inspanning en ontspanning, rust en beweging. Na een periode van geconcentreerd werken moet er even beweging zijn bijvoorbeeld door een ‘Energizer’. Een Energizer is een korte oefening, die je doet samen met een groep. Het wordt ingezet als onderbreking van het programma. Een goede Energizer schudt wakker, soms letterlijk en zeker figuurlijk. Door een kort moment totaal iets anders te doen, te bewegen of met elkaar te lachen ontstaat nieuwe energie.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.