De school is weer begonnen!

De eerste 2 weken zitten er bijna op. Toch was het stiekem wel heel erg fijn dat het weer tijd was om naar school te gaan. Wat fijn om te zien dat iedereen gezond en wel weer in de klas zat.

 

scholen zijn weer begonnen

De afgelopen periode is door de partners van de Brede School aan de Pasteurstraat het project Kinderen Anders Naar School, ofwel “KANS” uitgevoerd. In samenwerking met de politie, Opbouwwerk van Mee & De Wering en de gemeente Den Helder is gekeken naar de bevordering van de verkeersveiligheid rondom de brede school. De gemeente is blij met het initiatief en beloonde de basisscholen De Verrekijker en De Windwijzer met een cheque ter waarde van duizend euro. Dit bedrag mogen zij vrij besteden voor een veiliger schoolomgeving en om de ouders te stimuleren hun kinderen niet met de auto naar school te brengen.
foto krant project Kans

De koningsspelen van de Verrekijkerop vrijdag 22 april 2018 waren een daverend succes! Prachtig weer, blije kinderen en een fantastische organisatie van alle activiteiten door de leelingen van het ROC maakten het een geweldig feest. Het artikel in de Helderse Courant geeft dit mooi weer:

Artikel Koningsspelen 2018 in de Helderse Courant (PDF formaat)

Aan het einde van het jaar 2017 kwam Geert Bors, hoofdredacteur van het blad Mensenkinderen, een bezoek brengen aan De Verrekijker. Tijdens de Jenaplanconferentie in november hoorde hij Trudy iets vertellen over ons kindportfolio waardoor hij erg nieuwsgierig werd naar onze school. Zijn bezoek heeft geleid tot een mooi artikel in het blad Mensenkinderen waar wij erg trots op zijn. Dit artikel willen wij heel graag met jullie delen:

- Schoolreportage jenaplanschool De Verrekijker Den Helder (PDF-formaat)

Vandaag kwam er een juf van Triade in de klas van groep 1/2. Ze ging iets vertellen over fotograferen. Daarna kreeg elk kind een fotocamera om zijn nek en mochten de kinderen zelf foto’s gaan maken. De kinderen begonnen eerst met het maken van een selfie.

Wat is nou eigenlijk een ‘selfie’? Dit zorgde voor leuke gesprekken. Natuurlijk hebben we ook foto’s gemaakt van elkaar. Ook Jamila mocht even model zijn en werd vanuit verschillende perspectieven gefotografeerd. Volgende week gaat elk kind zijn foto’s bewerken op de laptop.

selfie fotograferen met triadeselfie 2 fotograferen triade